7 terapipremisser

Hvordan du kan få mest mulig ut av psykologtimene

Løse opp.jpeg

Jeg har lagd en enkel huskeliste på sju av de viktigste premissene når du går i terapi. Rådene kan å hjelpe deg til å få mest mulig ut av dine psykologsamtaler. Disse rådene gjelder uansett om du går i tradisjonell terapi eller om du snakker med en online psykolog / psykolog på nett.

 

Jeg bruker ofte å si at å gå i terapi er litt som å løpe et maraton. Det kan være en lang vei til målet, det kan være krevende underveis, og det er fantastisk å komme i mål! Jeg skal lytte til deg og hjelpe deg så godt jeg kan, samtidig som det er du som skal gjennomføre løpet.

1. Enighet om målene

Vi behøver å bli enige om dine mål, altså retningen og målet for terapien din. Av den grunn vil de første timene fokusere på å få tak hva som er vanskelig for deg, og hva det er som har skapt og/eller opprettholder dine vansker. Over tid blir det tydeligere hva som skaper dine utfordringer, og vi kan sammen finne ut hva du ønsker å få til av endringer. Etter dette blir det viktig å jobbe med å få til endringene, samtidig som det er ganske vanlig at terapimålene justeres underveis i behandlingsforløpet.

 

2. Terapi er å endre seg som person

Dette kan ikke vektlegges nok. Du kommer hit for å få til endring av dine mestringsstrategier, som påvirker måten du tenker, føler og handler på. I terapi kan vi kun endre deg. Terapien kan ikke ha som mål at dine ytre omstendigheter eller at andre personer i livet ditt skal endre seg.

 

3. Møtt opp

Terapi er krevende, og det krever ditt oppmøte. Hyppige avbestillinger og ikke møtt gir et sporadisk oppmøte. For å få et utbytte av terapien, er kontinuerlig oppmøte en forutsetning, særlig i starten. Hos meg vil også avbestillinger på kort varsel (under tre dager før timen) medføre et avbestillingsgebyr.

 

4. Delta og jobb mellom timene

Som din psykolog skal jeg lytte til deg, og sammen skal vi forsøke at du får det bedre. Men det krever din aktive deltagelse i terapitimene. Det er et delt ansvar for framgang i terapien.

45 minutter utgjør lite av din tid. Det tilsvarer 0,4% i løpet av én uke, 0,2% av din tid over to uker. Vi er helt avhengige av at du holder motivasjonen oppe, og med en holdning om å utvikle nye mestringsstrategier. Dette skjer gjennom aktiv eksponering mellom timene.

 

5. Vær så ærlig som du greier

Som din psykolog skal jeg behandle deg med respekt. Det betyr at jeg noen ganger vil si det jeg tror du behøver å høre, ikke nødvendigvis hva du ønsker å høre. Men jeg er ingen tankeleser. Dersom jeg har såret eller fornærmet deg håper jeg at du kan fortelle meg dette. Dette gjelder også om du opplever terapien ikke fungerer. Jeg gjør feil, og jeg behøver å lære av mine feil.

Ærlighet er også viktig fordi jeg tar utgangspunkt i hva du forteller. Dersom det er viktige tema eller annen informasjon du holder tilbake pga. skam eller frykt, vil det begrense hvor mye jeg kan være til nytte. Jo mer jeg vet om dine hemmeligheter, desto mer kan jeg være til hjelp. Samtidig er det viktig å anerkjenne at det tar tid å tørre å være åpen. Ofte går mye av tiden i terapitimene til å utvikle tilstrekkelig tillit til å tørre å snakke om det som er vanskelig.

 

6. Aksepter at du både vil og ikke vil

En del av deg har det vondt og ønsker å få det bedre. Det er denne delen av deg som gjør at du møter til terapi. En annen del av deg ønsker å komme seg vekk fra alt som minner om smerte, og frykter at livet ditt skal bli verre av å åpne seg og av å gjøre endringer. Dette er også en viktig del av deg, som ønsker å beskytte deg. Terapi innebærer å jobbe med begge disse aspektene samtidig.

 

7. Husk at jeg er her for å hjelpe deg

Som psykolog ønsker jeg å hjelpe mennesker som lider til bedre liv med mindre smerte og mer mening. Dette kan være viktig for deg å huske på når du opplever at vi er uenige eller står fast i terapien. Husk at jeg er her for å hjelpe deg.