Meg i stolen.jpg

Online psykolog

Med smarttelefoner, nettbrett og PCer med innebygd webkamera er det blitt lettere enn noen gang å kommunisere via nettet. Sikkerheten er blitt bedre, og med krypterte tjenester kan vi nå kommunisere trygt og privat enten det er fra vår arbeidsplass, eget hjem eller andre plasser. Stadig flere har lansert seg som online psykolog og dette er en positiv trend vi vil se i årene som kommer. Mange, både psykologer og mulige pasienter, vet likevel ikke hva en skal mene om online psykologer eller terapi med en psykolog på nett. Jeg har derfor valgt å skrive noe om dette temaet.

Hva er en online psykolog?

I praksis er det ingenting som skiller en psykolog på nett / online psykolog fra en “vanlig” eller tradisjonell psykolog. Alle psykologer, enten en har samtaler med pasienter på et kontor eller via videokonsultasjoner, er underlagt de samme lovkravene for å sikre en god helsehjelp. Det er de samme kravene til utdanning, journalføring, taushetsplikt og behandling. Den eneste forskjellen er om psykologhjelpen foregår over nettet.

Er online psykolog eller tradisjonell terapi best?

Online terapi og online psykologer er et tilbud som har kommet for å bli. På samme måte som ingen mener at individualsamtaler er verken bedre eller dårligere enn gruppeterapi, er også terapi på et kontor eller i samtale med en psykolog på nettet, verken bedre eller dårligere. Det er to forskjellige behandlingstilnærminger, med sine fordeler og ulemper. Hva som passer, kommer an på deg og ditt behov. Det er også derfor jeg som online psykolog tilbyr gratis førstegangskonsultasjon: for at vi sammen kan finne ut om nettbasert terapi er det beste for deg.

En utfordring som det er viktig å være klar over når du snakker med en online psykolog, er at det kan være vanskeligere å oppdage dine følelsesmessige nyanser og ditt kroppsspråk. Det vil derfor kreve mer av deg og din evne til å sette ord på hvordan du har det og hva du opplever, mens du snakker med psykologen. Det krever også at du har en psykolog som er klar over denne utfordringen.

Ofte kan det være lurt med enkle kartlegginger i starten for å tydeliggjøre din “personlige stil”, siden det kan informere mye om hvordan du vanligvis håndterer mellommenneskelige relasjoner og livets utfordringer.

En helt klar fordel med psykolog på nett, er at det senker terskelen for mange for å oppsøke terapi. Det kan være personlige grunner, at en slipper reisevei, eller andre årsaker som gjør at for mange er det bedre å ha en online psykolog. Det bør også nevnes at for mange kan angst eller skam hindre en i å oppsøke hjelp. Jeg håper at utbyggingen av psykologtjenester på nettet vil gjøre det lettere for mennesker å søke hjelp når livet er vanskelig.

Jeg håper dette har vært en grei innføring for deg hva det er en psykolog på nett innebærer i praksis, og hvis du ønsker å forsøke online terapi hører jeg gjerne fra deg. Dersom du har noen flere spørsmål om online psykolog / psykolog på nett, så kan du også sende meg en e-post eller bruke kontaktskjemaet på nettsiden.

Terapinettet AS

Organisasjonsnummer: 924 969 024

Terapinettet 2021 ©

OM TERAPINETTET AS

Terapinettet tilbyr psykolog på nett / online psykolog for nettbasert terapi. Hos meg kan du få psykologhjelp over nettet, trygt og sikkert.