top of page
Image by Jehyun Sung

Lederveiledning

Å være en leder er krevende, og det kan være ensomt. Jeg har jobbet mange år som leder, med ansvar for ansatte, fagutvikling m.m. Jeg har også erfaring med å veilede andre ledere.

Det krever en vanskelig balansegang av forskjellige forventninger og krav fra ansatte, andre ledere og toppledelsen. Å være leder innebærer ofte å ta valg med begrenset informasjon, hvor det sjeldent finnes “perfekte valg”. Å reflektere rundt hvem du er som person og leder, selvivaretakelse, mestring av arbeidsutfordringer, og hvordan du kan få et godt samarbeid med dine ansatte er noen av temaene som går igjen i en lederveiledning.

Som leder i ulike lederstillinger har jeg hatt stor variasjon når det gjelder arbeidsoppgaver, utfordringer og forskjellige organisasjoner. Jeg har hatt ansvaret for alt fra fire til over femti ansatte, og kjenner til mange av utfordringer som er en del av en leders hverdag. Jeg har erfaring med lederveiledning, og mener at mange leder kan utvikle seg til å bli bedre og mer stabile ledere gjennom veiledning.

 

Dersom du ønsker veiledning kan du gjerne ta kontakt med meg direkte på telefon eller e-post for en avklaring, så vi sammen kan finne ut hva som er dine veiledningsbehov og om jeg er den riktige personen for deg.

bottom of page