top of page

Curriculum Vitae 

Erling Andreas Grotle

ARBEIDSERFARING

Fagleder                                                                                                                                                 2019 – 2021

Incognito Klinikk - Leder og faglig ansvarlig for poliklinikk og døgnposten


Avdelingsleder post 2B                                                                                                                        2017 –2019

Klinikk for Psykisk Helsevern, LDS - Leder ved en akutt- og intensiv døgnpost

 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Grünerløkka                                                                                         2015 –2017

Lovisenberg DPS, LDS - Utredning og behandling / konstituert seksjonsleder feb. – juli 2016

 

Psykosepoliklinikken                                                                                                                            2013 –2015

Søndre Oslo DPS, OUS - Utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykoselidelse                              

 

Seksjon for alderspsykiatri                                                                                                                   2012 –2013
Helse Bergen - Spesialisert utredning og døgnbehandling for pasienter over 65 år

                         

 

Psykolog Grotle                                                                                                                                   2012 - nåværende
Poliklinisk privatpraksis                             

 

BUP Øyane                                                                                                                                          2011 - 2012
Helse Bergen - Poliklinisk utredning og behandling av barn og ungdommer                      

 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)                                                                                                       2010 – 2011
Helse Bergen - Poliklinisk rusbehandling av ungdommer i alderen 15 – 30 år

 

Psykiatrisk akuttmottak (PAM)                                                                                                           2009 –2010
Helse Bergen - Sommerjobb / ekstravakt

 

Stiftelsen Bergensklinikkene                                                                                                             2009 –2009
Psykologpraksis ved døgnpost for rusavhengige

 

Bjørgvin DPS                                                                                                                                      2005 –2008

Helse Bergen - Sommerjobb og ekstravakt som miljøterapeut

 

Brøset regionale sikkerhetsavdeling                                                                                                2004 –2005
St. Olavs Hospital - Sommerjobb og ekstravakt ved lukket avdeling

bottom of page