top of page

Personvernerklæring for Terapinettet AS

Løse opp.jpeg

Gjennom firmaet Terapinettet AS tilbyr psykologspesialist Erling Andreas Grotle psykologsamtaler over nettet. Psykolog på nett / online psykolog tjenester skal være trygt og sikkert. Her finner du kontaktinformasjon og behandling av personopplysninger. Erklæringen gjelder alle tjenester som tilbys gjennom Terapinettet AS og nettsiden https://www.terapinettet.no

 

Psykologspesialist og daglig leder Erling Andreas Grotle er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

 

Kontaktinformasjon Terapinettet AS

Juridisk navn: Terapinettet AS

Organisasjonsnummer: 924 969 024

 

Telefonnummer: +47 40 20 40 68

E-post: kontakt@terapinettet.no

 

Terapinettet AS har ingen fysiske kontor. Registrerte firmaadresse er Wedel Jarlsberg vei 13B, 1358 Jar.

 

Hvilke opplysninger som registreres i journalen din

Pasientjournalen omfatter all informasjon om deg som lagres som grunnlag for undersøkelser, diagnostisering, behandling eller annen oppfølgning av deg som klient.

Helsepersonell har en plikt til å føre opplysninger i journalen din når du har mottatt helsehjelp. Det er bestemt i helsepersonelloven § 39. 

Hva som skal registreres i journalen din, er bestemt i helsepersonelloven § 40. Bestemmelsen krever at journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om klienten. Hvilke opplysninger som kan innhentes og registreres er nærmere konkretisert i pasientjournalforskriften § 8. (Kilde: Datatilsynet)

Rett til innsyn i journal:

Alle klienter har rett til informasjon om og innsyn i opplysninger i journalen sin. Klienter har også en rett til informasjon om hvordan opplysningene behandles. Retten til innsyn er lovfestet i pasientjournalloven § 18, helsepersonelloven § 41 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. 

Du kan nektes innsyn i journalen din dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade for deg selv, eller når det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2. Unntak fra retten til innsyn må vurderes for den enkelte klient. Unntak skal begrunnes. (Kilde: Datatilsynet)

Retting eller sletting av uriktige eller misvisende opplysninger i journalen

Du kan kreve at opplysninger eller utsagn om deg rettes eller slettes fra journalen. Dette gjøres gjennom å kontakte daglig leder hos Terapinettet.

Helsepersonelloven § 43 oppstiller en del vilkår som må være oppfylt for at opplysninger og utsagn i en journal kan slettes. For det første må sletting må være ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, og sletting må ikke stride mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 og 18.  

I tillegg kreves det at opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder, eller at opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi klienten helsehjelp. (Kilde: Datatilsynet)

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker en nettside. Formålet med informasjonskapsler er å samle inn statistikk som kan brukes for å lage et best mulig nettsted, hvor du som bruker lett skal kunne finne informasjon om terapi på nett, samtaler hos privat psykolog på nett, psykolog uten henvisning, og andre tjenester som du søker etter. Informasjon som kan samles er blant annet hvilke sider på nettsiden som blir besøkt, varighet på hver side, og om man besøker nettstedet flere ganger.

 

Første gang du besøker nettsiden blir du bedt om å samtykke til at det lagres informasjonskapsler i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at dette lagres, kan du la være å samtykke. Da kan du oppleve redusert funksjonalitet på deler av nettstedet. Du kan også slette eksisterende nettkapsler når du vil.

Terapinettet bruker ikke informasjonskapsler til å se hvilke nettsider du besøker etter at du har vært på nettsiden. Terapinettet lagrer heller ikke informasjon som gjør at du kan identifiseres som person. 

 

Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelsen med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å fylle ut og bruke kontaktskjemaet. Nettstedet lagrer personopplysningene som brukere skriver inn når man bruker kontaktskjemaet på hjemmesiden. Slike kontakthenvendelser slettes etter maks ett år.

 

Samarbeid Google Analytic

Hvis du besøker hjemmesiden så samler vi likevel inn avidentifiserte opplysninger om besøket gjennom verktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Eksempel på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider på nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som blir brukt.

Opplysningene blir behandlet i avidentifisert form. Avidentifisert betyr at IP-adressen din ikke er synlig for Google / Google Analytics. Man kan ikke spore opplysningene som blir samlet inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg blir IP-adressene behandlet på aggregert nivå, det vil si at all data blir slått sammen til én gruppe og ikke behandle individuelt.

Eksempel på informasjonskapsler som blir brukt for Google Analytics er:
_ga: Blir slettet automatisk etter 2 år. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre.
_gid: Blir slettet automatisk etter 24 timer. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre.

 

Google tilbyr mer ytterligere informasjon om hvordan Google Analytic kan samle inn og oppbevare informasjon.

 

Samarbeid Wix.com

Terapinettet bruker Wix.com som online plattform. Dine data kan bli lagret på wix.com sine dataservere, databaser og generelle wix.com applikasjoner. Denne dataen blir lagret på sikre servere med brannmurer. Her finner du oversikt over de generelle informasjonskapslene wix.com benytter: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

Merk at timebestillinger skjer ikke gjennom wix.com sin plattform, men gjennom Aspit AS sine tjenester.

 

Samarbeid Aspit AS

Terapinettet AS og nettstedet www.terapinettet.no bruker Aspit som sin leverandør for timebestilling, journalføring og videokonsultasjoner. All informasjon blir lagret i tråd med Normen sine krav til informasjonssikkerhet. Ingen lyd, bilde eller video lagres under videosamtalene.

 

Samarbeid andre aktører

I perioder bruker Terapinettet også noe markedsføring gjennom Facebook og Instagram. Dersom du klikker på en markedsføringsannonse til Terapinettet fra disse eller lignende aktører, kan opplysninger tilsvarende de beskrevet over vedrørende Google Analytic bli samlet inn. Det går ikke an å identifisere den enkelte bruker.

 

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen kan bli endret og oppdatert ved behov. På nettstedet www.terapinettet.no vil du alltid finne den oppdaterte personvernerklæringen.

 

Det skal være trygt med terapi på nett, og som psykolog på nett er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet sikkert. Dersom du ønsker mer informasjon om personvernerklæringen, oppbevaring av personopplysninger, eller du ønsker sletting av dine personopplysninger kan du ta kontakt med meg, psykologspesialist Erling Andreas Grotle, på e-post: kontakt@terapinettet.no

 

Datatilsynet kan også tilby mer informasjon om dine rettigheter.

 

Med vennlig hilsen, Erling Andreas Grotle

bottom of page