top of page
  • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

7 gode råd: slik får du mest ut av dine psykologsamtaler

Oppdatert: 15. des. 2021

Jeg har lagd en enkel huskeliste på sju gode råd når du går i terapi. Disse rådene gjelder uansett om du går i tradisjonell terapi eller om du snakker med en online psykolog / psykolog på nett.


1. Finn ut hva du trenger

Det er bra om du og din psykolog er enige om hva som er dine mål, altså retningen og målet for terapien din. De første timene bør fokusere på å få tak i hva som er vanskelig for deg, og hva det er som har skapt eller opprettholder dine vansker. Over tid blir det tydeligere hva som opprettholder dine utfordringer, og vi kan sammen finne ut hva du ønsker å få til av endringer.

2. Terapi handler like mye om å akseptere deg selv

Dette kan ikke vektlegges nok. Du kommer hit for å få til endring av dine mestringsstrategier. Mestringsstrategier er din unike måte å håndtere relasjoner og livet ditt på, og som påvirker måten du tenker, føler og handler. Samtidig er det like viktig at du klarer å akseptere deler av deg selv, i stedet for å føre en "evig krig" mot deg selv.

3. Møtt opp til timene (særlig når du helst ikke vil)

For å få et utbytte av psykologsamtalene, er det viktig at du møter regelmessig i starten. Vanlig terapi og terapi på nett kan være krevende. For å si det sånn: når det frister aller minst å møte til den avtalte psykologtimen din, er det sikkert da du trenger psykologen din aller mest.

4. Delta og jobb mellom timene

Sammen skal vi jobbe for at du får det bedre. En vanlig psykologtime er på 45 minutter. Det tilsvarer 0,4% av tiden din i løpet av én uke. Skal du få mest mulig ut av terapitimene dine, er det en fordel om du jobber med dine utfordringer mellom hver time. Har du for eksempel sosial angst, er det bra om du klarer å utfordre deg på å være mer sosial mellom terapitimene.

5. Vær så ærlig som du greier

Mest mulig ærlighet i terapitimene er bra, siden jeg (som psykolog) tar utgangspunkt i hva du forteller. Hvis det er viktige tema eller annen informasjon du holder tilbake på grunn av skam eller frykt, kan det begrense hvor god hjelp du får. Jo mer psykologen vet om dine hemmeligheter, desto mer kan jeg være til hjelp for deg. Samtidig er det viktig å anerkjenne at det tar tid å tørre å være åpen. Det er helt vanlig at du trenger tid for å utvikle tilstrekkelig tillit, slik at du å tørre å snakke om det du synes er vanskelig i terapitimene. Begynn med det letteste først, og øk vanskelighetsgraden.

6. Aksepter at du både vil og ikke vil

En del av deg har det vondt og ønsker å få det bedre. Det er denne delen av deg som gjør at du møter til terapi, enten det er online terapi eller annet. En annen del av deg ønsker å komme seg vekk fra alt som minner om smerte, og frykter at livet ditt skal bli verre av å åpne seg og av å gjøre endringer. Dette er også en viktig del av deg, som ønsker å beskytte deg. Terapi innebærer å jobbe med begge disse aspektene samtidig.

7. Husk at jeg er her for å hjelpe deg

Som psykolog ønsker jeg å hjelpe mennesker som lider til bedre liv, med mindre smerte, og mer livsglede. Dette kan være viktig for deg å huske på, særlig hvis du opplever at du står fast i terapien: husk at psykologen din er her for å hjelpe deg.Andre artikler på Terapinettet

​​838 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page