top of page
  • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

Derfor ønsker vi psykologsamtaler

Oppdatert: 27. jan. 2022


Her skriver jeg litt om noen av de vanligste grunnene til at jeg blir kontaktet som online psykolog på nett og tema som jeg ofte jobber med. Dette er en lengre tekst, men felles for alle temaene er at det handler om få det bedre.


Oversikt over tema:

 

Selvfølelsen

Det er ganske vanlig å kontakte psykolog når man sliter med dårlig selvfølelse (ofte kalt lav selvtillit). Selvfølelsen er din egen opplevelse av din egenverdi. Selvfølelsen er utgangspunktet for hvordan du har det med deg selv, og sammen med andre. Hvis du har lav selvfølelse er det vanskelig å finne glede. Da kan du ofte, eller kanskje hele tiden, føle at det er noe galt med deg. Et typisk tegn på dårlig selvfølelse er at du ikke har det så bra, selv om det meste går bra i livet ditt.


Selvfølelsen henger også sammen med vårt selvbilde og selvtillit. Selvbilde er det mentale bildet vi har av oss selv, og hvordan vi tror andre oppfatter oss. Selvtillit er vår tiltro til at vi vil få til noe, vår mestringsevne. Dårlig selvtillit er når vi ikke har tiltro til at vi skal mestre oppgaver eller situasjoner vi trenger å håndtere.

Kanskje er ditt største problem at du tror det er noe galt med deg?

Dersom du sliter med lav selvfølelse, er det bra å jobbe med dette i terapi. Det er dessverre vanskelig å endre selvfølelsen på egenhånd. Selvfølelsen din er i stor grad basert på hva folk har fortalt eller fått deg til å føle helt siden du var liten og frem til i dag. Skal du få bedre selvfølelse, er det derfor viktig at du får hjelp av noen andre til å se at du er mer verdifull, mer fantastisk, enn du selv tør å tro på.


Angst / bekymringer

Angst er å være redd. Vanligvis er det å være redd for noe vi frykter skal skje, selv om det kanskje ikke er så realistisk. Alle mennesker har i en viss grad angst og unødvendige bekymringer. Kanskje kan det være sunt å bekymre seg for fremtiden en gang i blant, hvis det gjør at vi legger planer for å ha det bra i tiden som kommer.


Men bekymringer kan fort gå over til usunn grubling og angst. Det fører til at vi blir engstelige, bekymrer oss mye, eller går og er redd for situasjoner som bare eksisterer i hodet vårt. Hos noen kan det også slå ut i panikkanfall. Ofte kan vi se at angsten er urealistisk, og at vi med fornuften vet at vi ikke trenger å gå rundt å bekymre oss. Men dette har liten betydningen, siden det er våre følelser som bestemmer hvordan vi har det. Hvis vi føler oss redde, så er vi redde.


De fleste som sliter med angst håper at den skal gå over av seg selv, men dette er sjeldent tilfelle, og de fleste får det mye bedre etter bare noen timer. Det finnes mange former for angst, men behandlingen er omtrent den samme. Behandlingen bør tilpasses hvorfor angsten oppstod i utgangspunktet, hva man har angst for, og hva som opprettholder angsten. For eksempel er sosial angst ofte en blanding av angst for avvisning/dumme seg ut, lav selvfølelse, og vansker med selvhevdelse. En blanding av «snakketerapi» og konkrete øvelser (eksponering) er nyttig.

Angst er frykt for en mulig fremtid, og manglende tillit til at det vil gå bra

Personlig synes jeg kombinasjonen terapi, mindfulness og meditasjon er en nyttig tilnærming for å redusere angst og unødvendige bekymringer, og slik være mer tilstede i sitt eget liv.


Tristhet / depresjon

I likhet med angst, vil alle mennesker ha dårlig dager og føle seg trist i perioder. Å føle seg trist kan være en sunn følelse. Tristheten forteller deg at det er noe viktig du mangler, eller kanskje har mistet. Denne følelsen kan da gi deg informasjon om hva du trenger for å få det bra igjen.


Men tristhet kan også gå over til depresjon, hvor du blir fastlåst i å føle deg trist hele tiden og ikke klarer å komme deg ut av denne tilstanden. Mange kan samtidig føle seg sliten hele tiden, og det kan gå utover din evne til å jobbe eller å fungere i livet ditt. I behandling blir det viktig å se på hva som opprettholder din tristhet, og det er heller ikke uvanlig at ting fra fortiden din kan påvirke hvorfor du er trist. Heldigvis er det ganske lett å få det bedre med riktig behandling.


Skam

Skam, selvbilde, og selvfølelsen er tett knyttet sammen. Når vi skammer oss, er det fordi vi opplever oss selv som en annen enn den personen vi ønsker å være. Vi ønsker ikke å være slik vi er, og vi ønsker i hvert fall ikke at andre skal se oss slik. Ofte forsøker vi hardt å endre oss selv, men uten å lykkes, i hvert fall ikke i lengden.

Skam kan være giftig for selvfølelsen vår

Ofte vet vi ikke engang at vi sliter med skam. Vi tenker det er helt normalt å tenke slik om seg selv, samtidig som vi aldri ville behandlet vår beste venn så dårlig som vi gjør mot oss selv. Og selv når vi vet at vi har problemer med skam, snakker vi sjeldent om skammen. De fleste sin «skamstrategi» er å unngå å snakke om den, og heller forsøke å holde skammen skjult, begravet i vårt indre. Vi ønsker ikke å avsløre, verken til oss selv eller til andre, vår opplevelse av ikke å strekke til, av ikke å være god nok. Problemet er at hvis vi ikke snakker høyt om skam, er det vanskelig å få endret den. Hvis du aldri setter ord på den, kan skammen leve inni deg helt til du dør. Det er ikke noe galt med dette, men det vil hindre deg fra å leve et friere liv.

Skammen vokser seg større når du holder den hemmelig. Skam forsvinner når du snakker om den

Enten du snakker med en tradisjonell psykolog eller en online psykolog på nett, så er endring et viktig fokus. Men personlig synes jeg at selvaksept er viktigst. De fleste jeg møter er altfor harde mot seg selv. Man fører nærmest en personlig krig mot seg selv, med skam, nederlag og usunne sammenligninger med andre.


Jeg opplever ofte at når mine klienter forteller meg sine innerste hemmeligheter, som de kun har fortalt til noen få, kanskje ingen, kan man oppdage at det ikke er noe å skamme seg over, at du ikke har noe å skjule, men at du kan være den du er, akkurat som du er. Et liv med mindre skam, er et bra utgangspunkt for både selvfølelsen og for å føle seg fri.


Utbrenthet

Utbrent eller utbrenthet er en tilstand preget av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse. Tilstanden utløses vanligvis av høyt stressnivå over lang tid, uten tilstrekkelig opplevelse av mestring. Utbrenthet er vanligvis knyttet til arbeidslivet, men det er ikke uvanlig at andre, stressende livsarenaer eller livssituasjoner kan føre til utbrenthet.


Andre typiske symptomer på utbrenthet er hodepine eller muskelsmerter, endret søvnmønster (du trenger mer søvn eller klarer ikke å sove natten gjennom lengre), forandret appetitt, mer irritabilitet, mindre glede, opplever større distanse til andre mennesker, helt utslitt i løpet av ettermiddagen/kvelden og noen kan oppleve mer tankekjør eller at man føler seg helt «tom» i hodet.


De fleste som tar kontakt med meg, har allerede fått en delvis eller full sykmelding av fastlegen. Dette kan være et godt utgangspunkt, og en god midlertidig løsning. For mange vil det i tillegg være nyttig å se mer på hva det er som gjorde at du havnet i denne vanskelige situasjonen, slik at du kan unngå nye episoder i fremtiden. Ofte har utbrenthet en sammenheng med utfordringer på jobben, men det kan også være knyttet til andre livsutfordringer.


Ved behandling er det viktig å ta utgangspunkt i ditt liv og der du er. Hvordan ser livet ditt ut akkurat nå, hva er dine belastninger, og hva trenger du for å få det bedre? Det første skrittet er å begrense summen av belastninger. Mange må lære seg til å si «nei» oftere, både til seg selv og andre. Hva som er «godt nok» er også et tema som går igjen i behandling for utbrenthet.


Traumer eller vond fortid

Alle mennesker opplever smerte og vonde opplevelser gjennom livet. Dette er helt normalt i et vanlig liv. Men noen hendelser kan være mer alvorlig enn andre. Kanskje har du opplevd noe potensielt traumatisk tidligere i livet ditt? Eller du hadde en vond fortid som fortsatt plager deg? Dette kan være en enkeltstående hendelse, eller noe vondt som stadig gjentok seg (for eksempel mobbing eller deevaluerende/negative foreldre).


Det viktigste er ikke nødvendigvis hva som har skjedd med deg, men om du fortsatt blir påvirket av det. Mange som kontakter meg, har vansker med å gi slipp på fortiden. Dette er det heldigvis mulig å gjøre noe med. Ved å snakke om det som plager deg, kan du få en forståelse for hvorfor det er vanskelig å gi slipp, og hva som skal til for at du kan bli fri fra din fortid.


Utfordringer med livspartner

For mange kan det være vanskelig å finne en kjæreste. Dette kan skyldes uløste utfordringer, som gjør det vanskelig å finne gleden sammen med andre. Det er en fantastisk følelse å finne en kjæreste, samboer eller kanskje ektemann/kone som man kan dele livet med. Uansett hvem vi velger å tilbringe livet med, har og er vår partner en stor påvirkning på livet vårt. Vi er, heldigvis, ikke helt lik vår partner. Ofte kan vi ha forskjellige livsverdier, forskjellige hobbyer og venner, ulike prioriteringer i livet, og andre berikende forskjeller. Men forskjellene som beriker forholdet, kan over tid også gjøre det vanskeligere å leve sammen. Det kan også skje endringer som påvirker dere, for eksempel å få barn, en ny jobb, sykdom eller andre større livsendringer.

God kommunikasjon er det viktigste for å ha det bra i et forhold, men noen ganger er det vanskelig å være åpen og ærlig

Kanskje unngår dere å snakke om det som er vanskelig, eller kanskje ender dere opp med en vond krangel i stedet? Enten det er parterapi eller individualsamtaler: en psykolog kan hjelpe deg med å sortere hva det er du tenker og føler, hvordan kommunisere konstruktivt med sin partner, og hva som kan være riktig vei fremover.


Andre tema

Andre vanlig tema er for eksempel rusvansker, tvangstanker (OCD), sinne- og aggresjonsvansker, smerter, mobbing, personlighetsforstyrrelse, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, vansker med seksualitet, stress, overgrep, vansker med familien, sorgreaksjoner etter dødsfall, livskriser, coaching, arbeidsbelastninger, fobier og mye annet. Det finnes også flere andre grunner enn de som er nevnt her. De aller fleste tema i livet, handler mest av alt om hvordan vi kan få til en god balanse, med verken for mye eller for lite av det vi trenger.


Helt til slutt

I denne teksten har jeg skrevet noe om de hyppigste grunnene til at jeg blir kontaktet som online psykolog på nett. Man må ikke være psykisk syk for å kontakte en psykolog. Faktisk så viser forskning at mennesker med milde til moderate plager, fortere får det bedre og opplever god hjelp.


Hvis du har det vanskelig, er det fint om du tør å be om hjelp. Uansett om du snakker med en psykolog online på nett eller en venn: det viktigste er hvordan du kan få det bedre og leve et friere liv. Alle fortjener å ha det bra!

95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page