top of page
 • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

Mitt terapifokus

Oppdatert: 19. mai 2021

Terapi er å løsne opp i kaoset som finnes i hodet, frigjøre deg fra unødvendige lidelser, og se på hvordan du kan få et friere og lykkeligere liv! På samme måte som en genser i størrelse L passer noen, men ikke andre, ønsker jeg alltid som psykolog på nett å tilpasse samtalene og terapitimene til det du trenger. Det er likevel noen tema og metoder som ofte går igjen i mine terapitimer. Jeg har jobbet lenge som online psykolog, og mener at det er hvordan vi har det "inni oss", selvfølelsen, som er det viktigste for å ha et godt liv. Når vi har det bra med oss selv, har vi det bedre sammen med andre. Jeg er særlig opptatt av at du skal føle deg trygg: både når vi har samtaler, men også i ditt vanlige liv. De fleste av oss har heldigvis hatt en passe trygg og god nok oppvekst. Samtidig har ingen av oss en "perfekt oppvekst". Vi måtte tilpasse oss for å bli likt og akseptert av andre. Dersom vi har tilpasset oss for mye alle andre, kan det føre til at vi blir usikre som voksne. Dette gjør det vanskelig å forstå og å stole på egne tanker og følelser. Hvis du allerede er sårbar, er det også vanskeligere å mestre plutselige, akutte kriser, som ofte er en del av livet.


Vanlige mål i mine terapitimer

Som online psykolog er dette noen av målene som jeg fokuserer på i timene. Vi jobber sammen om noen, men ikke alle, disse målene.

 • Få bedre selvfølelse

 • Forstå dine typiske personlighetsmønstre (hvordan du er, særlig sammen med andre mennesker)

 • Finne gode måter å endre eller å leve med dine sårbarheter

 • Klare å gi slipp på et overdrevent kontrollbehov

 • Bli mer ærlig, både med deg selv og andre

 • Lære hvordan du kan slappe av alene og med andre

 • Finne din indre styrke, som ofte er blitt "nedgravd" gjennom livet

 • Klare å si nei til andre når du ønsker det

 • Tørre å fortelle og vise dine følelser til andre mennesker, særlig vanskelige følelser som sinne, skuffelse og tristhet

 • At du kan være trist, og sørge over tap og skuffelser som har vært i livet ditt

 • Å få innsikt i hvordan du har blitt skuffet eller såret av andre, og kanskje hvordan du selv kan skuffe og såre mennesker rundt deg

 • Akseptere at det er et "sårbart barn" inni deg som behøver din trygghet og omsorg for at du (som voksen) skal ha det bra, vokse og utvikle deg som menneske


Mine metoder som psykolog på nett

I starten er det viktigste bare å bli kjent for at du skal føle deg trygg i samtalene med meg, slik at det blir lettere for deg å snakke om det du ønsker å snakke om.

 • De første to-tre timene snakker vi ofte om din oppvekst og bakgrunn. Når vi har sett på hvordan du hadde det som barn, er det ofte lettere å forstå hvorfor du tenker, føler og reagerer slik du gjør som voksen

 • Noen viktige tema i de første samtalene er hvordan du som barn og som voksen oppsøker trygghet og omsorg, hva som gir deg glede, hvordan du håndterer sorg og hvordan du klarer å sette sunne grenser

 • Like viktig er alt du vanligvis ikke gjør: når kan du ikke vise sinne og tristhet? Når blir du overveldet av skam og angst? Hva holder deg tilbake fra å leve et godt og fritt liv?

 • Etter hvert blir det tydeligere hva som er din personlighet og hvilke mestringsstrategier du bruker når du står i vanskelige situasjoner

 • Da er det viktig å se på hvilke mestringsstrategier som fungerer, og om noen mestringsstrategier bare gjør livet ditt vanskeligere

 • I timene ser vi også på din relasjon til meg som psykolog, og dine følelser og tanker som oppstår i terapien. Dette kan være viktig informasjon for å forstå hvordan du bruker å oppføre deg i "ditt vanlige liv" utenfor terapirommet

 • Etter hvert er målet at du kan få innsikt i hvem du er som person, at du har det bra sammen med de andre i livet ditt, og at du kan akseptere og "bli deg selv"


Andre artikler på Terapinettet

​​
262 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page