top of page
  • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

Psykolog? Her er svar på de vanligste spørsmålene

Som psykolog får jeg ofte forskjellige henvendelser og spørsmål, både i jobbsammenheng og i det private. Denne teksten er skrevet til deg som lurer på hva en psykolog er, hva en psykolog kan hjelpe med og andre spørsmål.


Hva gjør en psykolog?

En psykolog har utdannet seg til å forstå mennesker; hvorfor vi tenker, føler og reagerer slik vi gjør. En psykolog kan arbeide med mye forskjellig. Målet er ofte å hjelpe mennesker til å få det bedre med seg selv og sammen med andre.


I Norge er "psykolog" en beskyttet arbeidstittel, og som kun kan benyttes av personer med utdanning godkjent av Helsedirektoratet. En psykolog er autorisert helsepersonell som krever at psykologen gir forsvarlig og virksom helsehjelp. Psykolog har taushetsplikt og skal skrive journal når man utøver helsehjelp.


Hva kan en psykolog hjelpe meg med?

En psykolog kan hjelpe deg med å endre på hvordan du tenker, føler eller reagerer i livet ditt. En psykolog kan også hjelpe deg til å akseptere deg selv. Psykologsamtaler kan gi mer indre ro, og gjøre at du tolererer vanskelige følelser og situasjoner bedre. En psykolog kan hjelpe deg enten du står i en akutt livskrise, eller når du ønsker å endre vansker du har hatt over mange år.


Hva kan en psykolog ikke hjelpe med?

En psykolog kan ikke skrive ut medisiner eller sykemelde deg. En psykolog kan ikke endre andre mennesker i livet ditt, kun personen(e) som kommer for terapi og som ønsker å endre seg.


Hvor mye koster det å gå til en psykolog?

Det er store forskjeller på hva det koster å gå til psykolog. Det er også forskjell mellom en psykolog ansatt i det offentlige helsevesenet og en privat psykolog. Hos en psykolog i det offentlige helsevesenet trenger du betale opp til egenandelen (ca. 2500kr hvert år), og siden kan du gå gratis til psykologsamtaler ut året. Hos en privat psykolog trenger du å betale alt selv, og prisene varierer alt i fra ca. 1100 kr til 1700kr timen.


Hvor lenge varer en time hos psykolog?

En psykologtime varer vanligvis 45 minutter. Flere private psykologer kan tilby dobbelttime (90 minutter) når klientene ønsker det. Det er vanlig at en dobbelttime koster noe mindre enn prisen for to enkelttimer.


Hvordan er det å jobbe som psykolog?

Å jobbe som psykolog er utrolig spennende! Å lære om mennesker, er å lære om seg selv. Det er givende å hjelpe medmennesker til å få bedre liv. Psykologer kan drive med forskning, utredning og behandling. Psykologer kan jobbe både privat og i det offentlige helsevesenet.


Hva er forskjellen på psykolog og psykologspesialist?

Personer som har fullført det seksårige profesjonsstudiet kan kalle seg psykolog, og man kan tilby utredning og behandling av psykiske lidelser. En psykologspesialist er en psykolog som har tatt en videre spesialisering. Særlig i det offentlige helsevesenet er det vanlig at psykologspesialister har mer ansvar og mer krevende arbeidsoppgaver. Psykologspesialister bruker å tilby veiledning til psykologer som vil lære mer om faget. Selv er jeg psykologspesialist, med spesialisering i klinisk voksenpsykologi (terapi med voksne mennesker).


Er det gratis å gå til psykolog?

Dersom du får henvisning til psykolog i det offentlige helsevesenet, betaler du opptil egenandelen (ca. 2500 kr) og etter dette slipper du å betale for de neste psykologsamtalene. De siste årene er det blitt mer vanlig at psykologer i kommunen og andre lavterskeltilbud kan tilby gratis samtaler over en kort periode. Dersom du går til en privat psykolog, enten privat psykolog på nett eller en tradisjonell psykolog, må du betale for samtalene selv, men du får fortere tilgang til hjelp og du har mulighet til å gå så lenge du vil.


Er psykolog gratis for barn?

Ja, det finnes mange gode gratistilbud til barn som trenger en psykolog. Du kan finne mer informasjon på Helsenorge sine hjemmesider.


Hvem har rett til psykolog?

Alle med moderate til alvorlige psykiske lidelser har i utgangspunktet rett til nødvendig helsehjelp i Norge. Det er din fastlege som kan skrive en henvisning til psykolog. Henvisningen blir da vurdert, og om du har store plager kan du få utgiftene til psykologhjelp dekket av det offentlige. Du trenger derimot ikke henvisning for å snakke med en privat psykolog, og vanligvis får du raskere hjelp.


Hva er en klinisk psykolog?

I Norge er en klinisk psykolog og psykolog det samme. "Psykolog" er en beskyttet arbeidstittel i Norge og som kun kan brukes av personer med utdannelse fra psykologi profesjonsstudiet, godkjent av Helsedirektoratet. Utdannelsen gir rett til å tilby helsehjelp (terapi).


Hvor kan man jobbe som psykolog?

De fleste psykologer jobber innen offentlig helsevesen og tilbyr utredning og behandling, men som psykolog kan man arbeide med nesten hva som helst som handler om mennesker. Andre eksempler er privat psykolog som gir terapi på nett eller på et kontor, forskning, utvikling av organisasjoner og gode arbeidsmiljø, sakkyndighetsarbeid, veiledning, og mye annet spennende.


Hvor lang ventetid er det på psykolog?

For å få en psykolog dekket av det offentlige, tar det ca. to uker fra fastlegen sender din henvisning til psykolog og til den blir vurdert. Dersom du har moderate psykiske lidelser vil du gjennomsnittlig få en time i løpet av seks til åtte uker. Ventetiden fra du har vært hos din fastlege, til din første time blir, blir ca. ti uker. Dersom du ønsker å gå til en privat psykolog på nett eller et psykologkontor, er det vanligvis ingen ventetid, og du kan ofte få en time innen en til tre dager.


Hvor mange går til psykolog?

Omtrent 1/4 av alle unge voksne har gått til psykolog. Det er flere kvinner enn menn som oppsøker psykolog. Til gjengjeld har menn tradisjonelt sett oftere problemer med rusavhengighet.


Hva er en psykolog på nett?

I praksis er det ingenting som skiller en psykolog på nett fra en tradisjonell psykolog, bortsett fra at samtalene foregår via nettet. Alle psykologer, enten man har samtaler med klienter på et kontor eller via videokonsultasjoner, er underlagt de samme lovkravene for å sikre en god helsehjelp. Det er de samme kravene til utdanning, journalføring, taushetsplikt og behandling. Du kan lese mer om psykolog på nett / online psykolog i et eget blogginnlegg.


Hva er terapi på nett?

Terapi på nett er et godt alternativ til samtaler på et psykologkontor. Terapisamtalene skjer da gjennom videokonsultasjon, chat, e-post eller telefon. For videoterapi trenger du en PC, mobil eller nettbrett med internettilgang og kamera. Psykologene har de samme retningslinjene og lovverket som tradisjonelle psykologer.


Hva er erfaringene med psykolog på nett?

Forskning viser at terapi med psykolog på nett er virkningsfullt. Et greit webkamera, god lyd og stabil internettforbindelse er viktig. God kjemi med psykologen er også viktig. Terapi på nett er tidsbesparende og passer fint for de som har hverdager hvor det er vanskelig å oppsøke en tradisjonell psykolog. Temaene i psykologsamtalene er vanligvis de samme. Les mer om mine erfaringer som psykolog på nett.


Kan man få en psykolog uten henvisning?

Du kan selv ta kontakt med en privat psykolog for å få samtaler. Du trenger ingen henvisning, og du slipper ventetid og kommer raskere til psykolog, men du må betale for timene selv. De fleste kommuner har akutteam og psykatrisk legevakt hvor man kan ta kontakt ved alvorlige kriser, og flere kommuner har lavterskeltilbud hvor du ikke trenger henvisning. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune.


Hva må jeg gjøre for å bli psykolog?

For å bli psykolog i Norge, trenger du å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Universitetet i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU i Trondheim tilbyr denne utdanningen. Det er karakterene dine fra videregående som avgjør om du kommer inn på studiet. Det er også mulig å bli psykolog gjennom utdannelse i utlandet. Du trenger da å få utdanningen din godkjent av Helsedirektoratet etter fullført studie og praksis.


Hva er forskjellen mellom psykolog og psykiater?

En psykolog har en seksårig utdannelse med hovedfokus på menneskers tanker, følelser og atferd. Det inkluderer også en omfattende praksis og forskning i forståelse av psykisk helse. En psykiater er en utdannet lege, som har tatt en etterutdanning for å bli psykiater.


Kan en psykolog skrive ut medisiner?

Nei. I Norge kan kun leger og psykiatere skrive ut medisiner. Sykepleiere, vernepleiere og andre lignende utdannelser har tillatelse til å gi ut medisiner, men ikke å skrive ut nye resepter.Andre artikler fra Terapinettet


2 696 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page