top of page
  • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

Utbrenthet - de vanligste spørsmålene

Mange mennesker kan i løpet av livet sitt få en opplevelse av å være utbrent. Som psykolog på nett er det flere som tar kontakt med meg på grunn av utbrenthet. Her har jeg samlet noen av de vanligste spørsmålene som flere har om tilstanden utbrenthet.Hva er utbrenthet?

Utbrent eller utbrenthet er en tilstand preget av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse. Tilstanden utløses vanligvis av høyt stressnivå over lang tid, uten tilstrekkelig opplevelse av mestring. Utbrenthet er vanligvis knyttet til arbeidslivet, men det er ikke uvanlig at andre, stressende livsarenaer eller livssituasjoner kan føre til utbrenthet.


Utbrenthet symptomer

Utbrenthet kan oppleves forskjellig. I WHO sitt diagnosesystem ICD-11 vektlegges utbrenthet som en opplevelse av energitap eller utmattelse, redusert effektivitet og manglende gjennomføringsevne, og økt mental avstand (til sin jobb) eller en opplevelse av negativitet/kynisme.


I ICD-11 er diagnosen avgrenset til arbeidsplassen. Jeg har likevel sett utbrenthet knyttet til vanskelige livs- og familiesituasjoner, og tror ikke utbrenthet bare kan skje på arbeidsplassen. Men det er vanlig at personer som sliter med utbrenthet, for en periode ikke klarer å stå i en 100% arbeidsstilling.


Andre typiske symptomer på utbrenthet er hodepine eller muskelsmerter, endret søvnmønster (du trenger mer søvn eller klarer ikke å sove natten gjennom lengre), forandret appetitt, mer irritabilitet, mindre glede, opplever større distanse til andre mennesker, helt utslitt i løpet av ettermiddagen/kvelden og noen kan oppleve mer tankekjør eller at man føler seg helt «tom» i hodet.


Er utbrenthet en diagnose?

Utbrenthet er foreløpig ikke en klinisk diagnose i Norge, som for eksempel gir rett til sykmelding. Men selv om det ikke er en diagnose, er likevel utbrenthet et reelt problem. De fleste norske fastleger vil normalt sykemelde personer med utbrenthet, men diagnosen vil være annerledes. For eksempel kan man få diagnosen akutt belastningslidelse eller tilpasningsforstyrrelse.


Siden utbrenthet ikke er en selvstendig diagnose, gir det gir heller ikke automatisk pasientrettheter til for eksempel behandling innen spesialisthelsetjenesten. I WHO sitt nye diagnosesystem ICD-11 vil en versjon av utbrenthet bli diagnose, men diagnosen blir avgrenset til fenomener som oppstår i en arbeidsrelatert kontekst/sammenheng.Hva er riktig behandling for utbrenthet?

Ved behandling er det viktig å ta utgangspunkt i ditt liv og der du er. Hvordan ser livet ditt ut akkurat nå, hva er dine belastninger, og hva trenger du for å få det bedre? Det første skrittet er å begrense summen av belastninger. De fleste som tar kontakt med meg, har allerede fått en delvis eller full sykmelding av fastlegen.


Dette kan være et godt utgangspunkt, og en god midlertidig løsning. For mange er det i tillegg være nyttig å se mer på hva det er som gjorde at du havnet i denne vanskelige situasjonen, slik at du kan unngå nye episoder i fremtiden. Som online psykolog har jeg opplevd at flere jeg har hatt i behandling for utbrenthet, i kan ettertid oppleve den vanskelige perioden som noe positivt, fordi det «tvang» en til å se nærmere på hvordan man lever livet sitt og hva man ønsker for seg selv i fremtiden.


Det viktigste ved utbrenthet, er å gjøre noen varige endringer

Hva er normal varighet av å være utbrenthet?

Det er ingen fasit på varigheten av å føle seg utbrent, og det henger også sammen med hvor tidlig og god hjelp man får. Noen jeg har møtt har greid å snu livet i en positiv retning etter bare noen uker, de fleste trenger mer tid. Varigheten av å være utbrent kommer også an på både indre faktorer (hvordan du tenker, føler og vanligvis handler) og dine ytre faktorer (hvordan er jobbsituasjonen din, din familiesituasjon, andre viktige livsfaktorer). For å redusere varigheten og unngå nye episoder, anbefales det å gjennomføre permanente livsendringer, helst kombinert med behandling.


Konsekvensene ved utbrenthet kan variere mye fra person til person

Hva er vanlig behandlingstid ved utbrenthet?

Varighet av behandlingen kan være alt i fra noen uker til mer over et år. Behandlingstiden kommer an på utgangspunktet. Hvis du helhetlig har det bra i livet ditt, ikke har mange store belastninger, og det er enkle grep som skal til for å få til endringer, vil du trolig få det bedre ganske raskt. Hvis du har mange eller langvarige belastninger i livet ditt, med begrenset endringsmuligheter og lite støtte ellers i livet ditt, så kan det være nødvendig med behandling over en lengre tidsperiode. Det er vanlig å ha andre tilleggsvansker ved utbrenthet. Det som går særlig igjen er angst eller sosial angst, depresjon, skam, livskrise og i enkelte tilfeller også rusvansker.


Kan jeg bli frisk fra utbrenthet?

Ja, heldigvis blir de aller fleste blir friske fra utbrenthet. Det viktigste er tidlige tiltak: å komme tidlig i gang med behandling, begrense summen av belastninger, oppleve mestring, gjøre de nødvendige livsendringene som skal til for å få det bedre, og ta imot støtte fra familie, venner og arbeidsplassen.
Kan en psykolog hjelpe med utbrenthet?

Absolutt! En psykolog er en nøytral, profesjonell samtalepartner som kan tilby deg et trygt sted til å reflektere over hvordan du har det, hva det er som har ført til din utbrenthet, og mulige løsninger for å komme ut tilstanden din. En psykolog har taushetsplikt og har ingen tilknytning til din arbeidsplass eller ditt vanlige liv, noe som gjør det lettere å snakke helt fritt og usensurert. En psykolog har god kjennskap til våre menneskelige behov, og hvordan måten vi tenker, føler og handler noen ganger kan føre til utbrenthet. Som psykolog på nett / online psykolog har jeg hjulpet mange mennesker ut av en vond tilstand av utbrenthet, og tilbake til livet med mer energi og livsglede.


 

Utbrenthet og psykolog på nett / online psykolog

Som psykolog og spesialist innen terapi med voksne, har jeg over mange år hjulpet mennesker som sliter med utbrenthet. Dersom du har noen spørsmål om utbrenthet eller andre tema, ta gjerne kontakt med meg.

244 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page