Meg i stolen.jpg

Psykolog på nett

Med smarttelefoner, nettbrett og PCer med innebygd webkamera er det blitt lettere for oss å kommunisere via nettet. Sikkerheten er blitt bedre, og med krypterte tjenester kan vi nå trygt og privat snakke med en psykolog, enten det er fra vår arbeidsplass, eget hjem en annen plass.

Stadig flere psykologer og leger har lansert seg som online psykolog/leger og dette er noe vi vil se mer av i årene som kommer. Du vet likevel kanskje ikke helt hva du skal mene om online psykologer eller samtaler med en psykolog på nett?

Hva er psykolog på nett?

I praksis er det ingenting som skiller en psykolog på nett / online psykolog fra en “vanlig” eller tradisjonell psykolog. Alle psykologer, enten en har samtaler med klienter på et kontor eller via videokonsultasjoner, er underlagt de samme lovkravene for å sikre en god helsehjelp. Det er de samme kravene til utdanning, journalføring, taushetsplikt og behandling. Den eneste forskjellen er at psykologhjelpen foregår over nettet.

Er en psykolog på nett eller en tradisjonell psykolog best?

Psykologer på nettet og samtaler/terapi over nett er et tilbud som har kommet for å bli. Jeg mener at samtaler på et kontor eller samtale med en psykolog på nettet, ikke behøver å være verken bedre eller dårligere. Det er to forskjellige måter å gjøre det på. Begge har sine fordeler og ulemper. Hva som passer deg best, kommer an på deg og ditt behov. Det er også derfor jeg tilbyr gratis førstegangskonsultasjon: for at vi sammen kan finne ut om samtaler over nettet vil være god hjelp for deg.

​En utfordring som det er viktig å være klar over når du snakker med en psykolog på nett, er at det kan være vanskeligere å oppdage dine følelsesmessige nyanser og ditt kroppsspråk. Det vil derfor kreve mer av deg og din evne til å sette ord på hvordan du har det og hva du opplever, mens du snakker med psykologen. Det er også viktig at du har en psykolog som er klar over denne utfordringen.

En fordel med psykolog på nett, er at det senker terskelen for mange for å oppsøke terapi. Min erfaring er at mange ønsker samtaler over nettet fordi det er tidsbesparende. Du slipper reisevei. Flere av mine klienter har en hverdag hvor det ikke er lett å finne tiden til å reise, vente på timen, ha samtale, avslutte, og reise hjem igjen.

Andre har ikke psykologhjelp lett tilgjengelig hvor en bor. Det kan også være andre personlige grunner. Noen sliter med angst eller skam, som har gjør det vanskelig å oppsøke hjelp. Da kan det føles tryggere å ha samtale med en online psykolog fra sin egen stue. Koronapandemien har nok også bidratt til at flere behøver hjelp, og at flere ser det er mulig å snakke med en psykolog på nett når livet er vanskelig.

​Jeg håper dette har vært en grei innføring for deg hva det er en psykolog på nett innebærer. Hvis du ønsker å forsøke psykologsamtaler over nettet eller har noen flere spørsmål, hører jeg gjerne fra deg.

Terapinettet AS

Organisasjonsnummer: 924 969 024

Terapinettet 2021 ©

OM TERAPINETTET AS

Terapinettet tilbyr psykolog på nett / online psykolog for nettbasert terapi. Hos meg kan du få psykologhjelp over nettet, trygt og sikkert.