top of page

Psykologveiledning

Jeg har mange års erfaring med å veilede psykologer. Å veilede psykologer er en viktig oppgave for å sikre mestring og trivsel hos psykologen, og for å bidra til at pasientene får en best mulig behandling.

Image by Rafif Prawira

Relativt nyutdannet psykologer behøver ofte hjelp til å finne rolle sin i et krevende helsesystem med forskjellige og til tider ikke-komplimenterende krav. Andre behøver veiledning på sine egne reaksjoner og følelser i terapirommet, mens noen ønsker mest teoretisk påfyll og fordypning i forskjellige terapitilnærminger og utredningsverktøy.

Alle psykologer under spesialisering skal ha veiledning av en psykologspesialist, men selv erfarende psykologspesialister kan ha nytte av ekstern veiledning.

 

 

Personlig er jeg opptatt av “den gyldne middelvei”. Mange, særlig nyutdannet psykologer, har gjennom utdannelsen fått imprentet en “gullstandard” for psykoterapi som ikke er realistisk i det offentlige helsevesenet. Dette bidrar til at du ikke opplever mestring og fort kan feiltolke begrensninger i helsesystemet, til å være begrensninger med deg. Jeg har over årene dessverre sett altfor mange flinke psykologer bli utbrent eller sykemeldte på grunn av manglende mestring og arbeidsglede. Dette er det mulig å gjøre noe med, og det er da viktig at vi sammen ser på hvordan du kan tilby en best mulig utredning og psykoterapi innen de rammene du har.

For psykolog og psykologspesialister med mer erfaring, blir fokuset vanligvis flyttet. Fra å være rettet mot mestring, utredningsverktøy og mer grunnleggende psykoterapi, blir du fokuset. Jeg mener at psykoterapeuten er det viktigste “verktøyet” for å være mest mulig til hjelp for sine pasienter. Det krever at du har god innsikt i hvem du er som person; hva som driver deg, hvordan du er skrudd sammen, hvilke pasienter du hjelper best, og hvor du har et forbedringspotensiale.

Dersom du ønsker veiledning kan du gjerne ta kontakt med meg direkte på telefon eller e-post for en avklaring, så kan vi sammen finne ut hva som er dine veiledningsbehov og om jeg er den riktige veilederen for deg.

bottom of page