top of page

Vanlige psykiske plager

Jeg er særlig opptatt av angstlidelser, skam, depresjon og eksistensielle spørsmål

Angst

Her vil det komme mer om angst, og hvordan jobbe med dette i nettbasert terapi.

Skam

Jeg er særlig opptatt av skam, nettopp fordi jeg ser hvor giftig det kan være i våre liv, og hvor begrensende det kan virke inn i terapiforløpet. Psykolog på nett har noen fordeler her. Og ulemper.

Depresjon

Her vil det komme mer om depresjon, og hvordan jobbe med dette med en online psykolog.

Read More >
Traumer

Jeg har lang erfaring med traumebehandling, og har hatt mye veiledning og opplæring av RVTS. Det er også en del traumeproblematikk som ikke bør behandles av en online psykolog.

Relasjoner og forhold

Sentralt i nesten alle psykiske vansker, er vansker med mellommenneskelige relasjoner.

Read More >
Rusavhengighet

Som tidligere fagleder for en rusklinikk, brenner jeg for å hjelpe mennesker som sliter med rusavhengighet. Avhengigheten skyldes aldri avhengighet bare til rusmiddelet.

Overskrift: Når bør man gå til psykolog? Vanlige psykiske plager/lidelser
Psykiske lidelser
Eksempler på problemer jeg kan hjelpe deg med
bottom of page