Spørsmål og svar

Kan psykologsamtaler hjelpe meg?


Ja! Psykologsamtaler kan gi deg støtte, anerkjennelse, og måter å løse hverdagen din på.

Psykologsamtaler kan hjelpe deg til finne mer indre ro, og gjøre at du tolererer vanskelige følelser og situasjoner bedre. Psykologsamtaler kan hjelpe deg enten du står i en akutt livskrise, eller når du ønsker å endre vansker du har hatt over mange år.

Hvis målet ditt er å endre på hvordan du tenker, føler eller reagerer i livet ditt, så er samtaler med en psykolog et godt sted å starte. Gjennom psykologsamtalene kan du bli bedre kjent deg selv. Du kan se hvilke mestringsstrategier du bruker i livet ditt, og kanskje endre disse til noen andre mestringsstrategier som virker bedre for deg.

Du trenger ikke å være en slave av dine negative tanker og følelser. Det er ofte vanskelig for oss å få øye på at måten vi tenker og føler bare er én av mange muligheter å være på. Så lenge vi går alene med våre tanker og følelser, kommer det ingenting «nytt inn».

Skal vi klare å få et nytt perspektiv på oss selv og livet, trenger vi vanligvis å snakke med en annen person. En psykolog kan hjelpe deg til å oppdage at det er mange måter å tenke og føle på. Dette gjør at du får mer frihet i livet ditt.
Hva kan jeg forvente i den første timen?


Det er ikke uvanlig å være nervøs første gang du skal snakke med en psykolog. Det kan være til hjelp for deg å vite at alle jeg har snakket med, synes det er ganske lett når man først kommer i gang. Å bestille timen og å tørre møte opp er vanligvis det vanskeligste. Etter det blir det enklere.

Det første møte handler om å ha lave skuldre og å bli bedre kjent. Du får muligheten til å fortelle hvorfor du ønsker å snakke med en psykolog, og jeg kan fortelle deg litt om hva jeg tror kan være til hjelp for deg. Hvis du har et positivt inntrykk etter den første samtalen, kan vi sette opp en ny time for å jobbe videre med det du ønsker hjelp til.
Hvordan vet jeg om du er den riktige psykologen for meg?


Det er et viktig spørsmål. Du ønsker hjelp, og hvem du snakker med har stor betydning. Det korte svaret er at du bør føle at jeg er den riktige personen for deg.

En god start er å kikke litt rundt på hjemmesiden min. Liker du det jeg skriver? Kjenner du deg igjen?

Neste steg blir at vi møtes til en første konsultasjon. Dette gir deg muligheten til å bli bedre kjent med meg og hvordan jeg ønsker å hjelpe deg. Det gjør også at du kan kjenne på om du synes vi har den riktige «kjemien» du trenger for å snakke om det som er vanskelig.

Trenger jeg en henvisning til psykolog av fastlegen?


Nei. Siden alt er privat finansiert trenger du ingen henvisning og du slipper ventetid for å få en time.
Behøver jeg et eget dataprogram?


Nei. Før timen får du en sms med en nettlenke. Alt du behøver er å åpne lenken i nettleseren med din mobiltelefon, PC eller nettbrett.
Hvor sikkert er netterapi?


Det er svært sikkert. Samtalen (lyd og bilde) skjer via en kryptert linje, og informasjonen blir ikke lagret på noen server. Terapinettet.no bruker sikkerhetsløsninger som er godkjent av Normen (lovmessige krav til håndtering av personopplysninger i Norge).
Er det problemstillinger som ikke egner seg for behandling over nettet?


I utgangspunktet kan alt av psykologiske vansker behandles med netterapi. Netterapi kan være like god hjelp som “vanlig” terapi. Unntaket kan være alvorlig selvmordsproblematikk og psykoser, hvor det er sannsynlig at du behøver mer enn bare samtaler for å få god hjelp.
Hvilken taushetsplikt har psykologer?


Ingenting av det som blir snakket om i en psykologtime vil bli formidlet til andre, med mindre du ønsker det selv. En psykolog eller annet helsepersonell kan kun bryte taushetsplikten dersom det er for å forhindre alvorlig skade på deg selv eller andre.
Hvor mange psykologer er ansatt i Terapinettet?


Det er bare meg, psykologspesialist Erling Andreas Grotle, som jobber i Terapinettet.
Hvorfor må jeg oppgi personnummer ved timebestilling?


Når du bestiller time første gang, må du oppgi personnummeret ditt. Dette er fordi jeg som psykolog er lovpålagt å vite hvem jeg tilbyr helsehjelp.
Hvordan gjennomføres en online time?


Du bestiller en time som passer deg. Etter timebestilling får du automatisk en sms med en nettlenke. Ca. ti minutter før timen din kan du gå inn på nettlenken. Du kommer da til det krypterte samtalerommet. Du kan benytte deg av din PC, mobil eller nettbrettet. Jeg kommer presist når timen begynner. Etter timen vil du få en betalingsoppfordring via Vipps fra Terapinettet. Du kan også få tilsendt en faktura.
Hva er en psykolog på nett / online psykolog?


Det er ingen forskjell mellom en psykolog på nett og en tradisjonell psykolog. Lovene og retningslinjene for taushetsplikt, journalføring og annen helsehjelp er likt. Den eneste forskjellen er at en online psykolog tilbyr helsehjelp over nettet, mens en tradisjonell psykolog sitter på et psykologkontor.
Hvem passer psykolog på nett for?


Samtaler med en psykolog over nettet kan passe de fleste, nesten uansett hva du ønsker å snakke om. Noen av fordelene med samtaler over nettet at du slipper lang reisevei, du trenger ikke være lenge borte fra jobb eller familie, og du kan sitte i ditt eget hjem når du ønsker å ha en samtale.
Hvem passer ikke psykolog på nett for?


Selv om de fleste kan ha god nytte av psykologsamtaler over nettet, er det også noen unntak. Dersom du har alvorlige selvmordstanker eller psykoseproblematikk og er i behov for tett oppfølging, vil jeg ikke anbefale samtaler over nettet. Det samme gjelder alvorlig spiseforstyrrelser eller alvorlig selvskading hvor du er i behov sykehusinnleggelse. I slike tilfeller anbefaler jeg deg å kontakte din fastlege, og be om en henvisning til ditt lokale DPS (distriktpsykiatrisk senter).

Samtaler med en psykolog på nett

Kan psykologsamtaler hjelpe meg?


Ja! Psykologsamtaler kan gi deg støtte, anerkjennelse, og måter å løse hverdagen din på.

Psykologsamtaler kan hjelpe deg til finne mer indre ro, og gjøre at du tolererer vanskelige følelser og situasjoner bedre. Psykologsamtaler kan hjelpe deg enten du står i en akutt livskrise, eller når du ønsker å endre vansker du har hatt over mange år.

Hvis målet ditt er å endre på hvordan du tenker, føler eller reagerer i livet ditt, så er samtaler med en psykolog et godt sted å starte. Gjennom psykologsamtalene kan du bli bedre kjent deg selv. Du kan se hvilke mestringsstrategier du bruker i livet ditt, og kanskje endre disse til noen andre mestringsstrategier som virker bedre for deg.

Du trenger ikke å være en slave av dine negative tanker og følelser. Det er ofte vanskelig for oss å få øye på at måten vi tenker og føler bare er én av mange muligheter å være på. Så lenge vi går alene med våre tanker og følelser, kommer det ingenting «nytt inn».

Skal vi klare å få et nytt perspektiv på oss selv og livet, trenger vi vanligvis å snakke med en annen person. En psykolog kan hjelpe deg til å oppdage at det er mange måter å tenke og føle på. Dette gjør at du får mer frihet i livet ditt.
Hva kan jeg forvente i den første timen?


Det er ikke uvanlig å være nervøs første gang du skal snakke med en psykolog. Det kan være til hjelp for deg å vite at alle jeg har snakket med, synes det er ganske lett når man først kommer i gang. Å bestille timen og å tørre møte opp er vanligvis det vanskeligste. Etter det blir det enklere.

Det første møte handler om å ha lave skuldre og å bli bedre kjent. Du får muligheten til å fortelle hvorfor du ønsker å snakke med en psykolog, og jeg kan fortelle deg litt om hva jeg tror kan være til hjelp for deg. Hvis du har et positivt inntrykk etter den første samtalen, kan vi sette opp en ny time for å jobbe videre med det du ønsker hjelp til.
Hvordan vet jeg om du er den riktige psykologen for meg?


Det er et viktig spørsmål. Du ønsker hjelp, og hvem du snakker med har stor betydning. Det korte svaret er at du bør føle at jeg er den riktige personen for deg.

En god start er å kikke litt rundt på hjemmesiden min. Liker du det jeg skriver? Kjenner du deg igjen?

Neste steg blir at vi møtes til en første konsultasjon. Dette gir deg muligheten til å bli bedre kjent med meg og hvordan jeg ønsker å hjelpe deg. Det gjør også at du kan kjenne på om du synes vi har den riktige «kjemien» du trenger for å snakke om det som er vanskelig.

Pris og betaling