Spørsmål og svar

Hvor mye koster en terapitime?


En terapitime (45 minutter) koster 1200kr. Det koster ikke mer for å ha samtaler på kveld eller helg.
Behøver jeg en henvisning av fastlegen?


Nei. Siden alt er privat finansiert behøver du ikke en henvisning og det er kort ventetid, men du må betale hele beløpet selv.
Behøver jeg et eget dataprogram?


Nei. Før timen får du en sms og e-post med en nettlenke. Alt du behøver er å åpne lenken i nettleseren med din mobiltelefon, PC eller nettbrett og gi tilgang til din mikrofon og videokamera.
Hvor sikkert er netterapi?


Samtalen (lyd og bilde) skjer via en kryptert linje, og informasjonen blir ikke lagret på noen server. Terapinettet bruker sikkerhetsløsninger som er godkjent av Normen (lovmessige krav til informasjonssikkerhet).
Er det problemstillinger som ikke egner seg for behandling over nettet?


I utgangspunktet kan alt av psykologiske vansker behandles med netterapi. Netterapi kan være like god hjelp som “vanlig” terapi. Unntaket kan være alvorlig selvmordsproblematikk og psykoser, hvor det er sannsynlig at du behøver mer enn bare samtaler for å få god hjelp. Jeg tilbyr deg gratis førstegangskonsultasjon for at vi sammen kan finne ut om online terapi er riktig for deg.
Hvilken taushetsplikt har psykologer?


Ingenting av det som blir snakket om i en psykologtime vil bli formidlet til andre, med mindre du ønsker det selv. En psykolog eller annet helsepersonell kan kun bryte taushetsplikten dersom det er for å forhindre alvorlig skade på deg selv eller andre.
Hvor mange psykologer er ansatt i Terapinettet?


Det er bare meg, psykologspesialist Erling Andreas Grotle, som jobber i Terapinettet.
Hvorfor må jeg oppgi personnummer ved timebestilling?


Når du bestiller time første gang, må du oppgi personnummeret ditt. Dette er fordi jeg som psykolog er lovpålagt å vite hvem jeg tilbyr helsehjelp.
Hva er Vipps nummeret?


Vipps nummeret er 606486. Du kan også søke opp Terapinettet i selve Vipps appen.
Hvordan gjennomføres en online time?


Du bestiller selv en time som passer deg. I god tid før timen din får du en sms og e-post med en nettlenke. Du kan benytte deg av din PC, mobil eller nettbrettet. BankID bør benyttes for autorisering første gang. Mikrofonen og kameraet ditt blir automatisk testet, og samtalen er i gang. Etter timen blir du bedt om å betale via Vipps, eventuelt få tilsendt en faktura.
Hva er avbestillingsreglene?


Timer som ikke avbestilles tre dager før den avtalte timen, må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved sykdom. Dette kan virke strengt, men det er vanskelig for meg å få fylt avbestilte timer på kort varsel.
Hvordan betaler jeg?


Timene betales via Vipps. Vipps nummeret er 606486. Du kan også få tilsendt en faktura på e-post, mot et gebyr på 49kr.
Hva er en psykolog på nett / online psykolog?


I utgangspunktet er det ingen forskjell mellom en psykolog på nett og en tradisjonell psykolog. De samme lovene og retningslinjene for taushetsplikt, journalføring og annen helsehjelp er den samme. Den eneste forskjellen er at en online psykolog tilbyr helsehjelp over nettet, mens en tradisjonell psykolog sitter på et psykologkontor.
Hvorfor er det en gratis førstekonsultasjon?


Min erfaring er at de fleste problemstillinger kan jobbes med over nettet og at nettbasert terapi er bra for de fleste. Men det er også enkelte unntak, derfor synes jeg det er rimelig at du kan ha en halvtime førstekonsultasjon for at vi sammen kan vurdere om dette er det beste tilbud for deg.
Hvem passer psykolog på nett for?


Samtaler med en psykolog over nettet kan passe de fleste, nesten uansett hva du ønsker å snakke om. Dersom du har lang reisevei, ikke kan være lenge borte fra jobb eller familie, er i risikosonen for Covid-19, ikke har gode psykologtjenester der du bor, synes det er tryggere å snakke med over nettet, eller andre gode grunner, så kan du forsøke samtale over nettet. Jeg tilbyr gratis førstegangskonsultasjon slik at vi sammen kan se om samtaler over nettet er det beste for deg.
Hvem passer ikke psykolog på nett for?


Selv om de fleste kan ha god nytte av psykologsamtaler over nettet, er det også noen unntak. Dersom du har alvorlige selvmordstanker eller psykoseproblematikk og er i behov for tett oppfølging, vil jeg ikke anbefale samtaler over nettet. Det samme gjelder alvorlig spiseforstyrrelser eller alvorlig selvskading hvor du er i behov sykehusinnleggelse. I slike tilfeller anbefaler jeg deg å kontakte din fastlege, og be om en henvisning til ditt lokale DPS (distriktpsykiatrisk senter).

Terapinettet AS

Organisasjonsnummer: 924 969 024

Terapinettet 2021 ©

OM TERAPINETTET AS

Terapinettet tilbyr psykolog på nett / online psykolog for nettbasert terapi. Hos meg kan du få psykologhjelp over nettet, trygt og sikkert.