top of page

Psykolog på nett og online psykolog

Generelle spørsmål og svar

 • Kan psykologsamtaler hjelpe meg?
  Ja! Psykologsamtaler kan gi deg støtte, anerkjennelse, og måter å løse hverdagen din på. Psykologsamtaler kan hjelpe deg til finne mer indre ro, og gjøre at du tolererer vanskelige følelser og situasjoner bedre. Psykologsamtaler kan hjelpe deg enten du står i en akutt livskrise, eller når du ønsker å endre vansker du har hatt over mange år. Hvis målet ditt er å endre på hvordan du tenker, føler eller reagerer i livet ditt, så er samtaler med en psykolog et godt sted å starte. Gjennom psykologsamtalene kan du bli bedre kjent deg selv. Du kan se hvilke mestringsstrategier du bruker i livet ditt, og kanskje endre disse til noen andre mestringsstrategier som virker bedre for deg. Du trenger ikke å være en slave av dine negative tanker og følelser. Det er ofte vanskelig for oss å få øye på at måten vi tenker og føler bare er én av mange muligheter å være på. Så lenge vi går alene med våre tanker og følelser, kommer det ingenting «nytt inn». Skal vi klare å få et nytt perspektiv på oss selv og livet, trenger vi vanligvis å snakke med en annen person. En psykolog kan hjelpe deg til å oppdage at det er mange måter å tenke og føle på. Slik får du mer frihet i livet ditt.
 • Hvordan vet jeg om du er den riktige psykologen for meg?
  Det er et viktig spørsmål. Du ønsker hjelp, og hvem du snakker med har stor betydning. Det korte svaret er at du bør føle at jeg er den riktige personen for deg. En god start er å kikke litt rundt på hjemmesiden min. Liker du det jeg skriver? Kjenner du deg igjen? Neste steg blir at vi møtes til en første samtale. Dette gir deg muligheten til å bli bedre kjent med meg og hvordan jeg ønsker å hjelpe deg. Det gjør også at du kan kjenne på om du synes vi har den riktige «kjemien» du trenger for å snakke om det som er vanskelig.
 • Behøver jeg en henvisning av fastlegen?
  Nei. Siden alt er privat finansiert behøver du ikke en henvisning, men du må selv betale for samtalene. Du kan selv ta kontakt eller bestille timen gjennom hjemmesiden min. Det er ingen ventetid og du kommer fort i gang med det du ønsker å jobbe med.
 • Hvilken taushetsplikt har psykologer?
  Ingenting av det som blir snakket om i en psykologtime vil bli formidlet til andre, med mindre du ønsker det selv. En psykolog eller annet helsepersonell kan kun bryte taushetsplikten dersom det er for å forhindre alvorlig skade på deg selv eller andre.
 • Hva er avbestillingsreglene?
  Timer som ikke avbestilles 48 timer før den avtalte timen, må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved sykdom. Dette kan virke strengt, men det er vanskelig for meg å få fylt avbestilte timer på kort varsel.
 • Kan psykologsamtaler hjelpe meg?
  Ja! Psykologsamtaler kan gi deg støtte, anerkjennelse, og måter å løse hverdagen din på. Psykologsamtaler kan hjelpe deg til finne mer indre ro, og gjøre at du tolererer vanskelige følelser og situasjoner bedre. Psykologsamtaler kan hjelpe deg enten du står i en akutt livskrise, eller når du ønsker å endre vansker du har hatt over mange år. Hvis målet ditt er å endre på hvordan du tenker, føler eller reagerer i livet ditt, så er samtaler med en psykolog et godt sted å starte. Gjennom psykologsamtalene kan du bli bedre kjent deg selv. Du kan se hvilke mestringsstrategier du bruker i livet ditt, og kanskje endre disse til noen andre mestringsstrategier som virker bedre for deg. Du trenger ikke å være en slave av dine negative tanker og følelser. Det er ofte vanskelig for oss å få øye på at måten vi tenker og føler bare er én av mange muligheter å være på. Så lenge vi går alene med våre tanker og følelser, kommer det ingenting «nytt inn». Skal vi klare å få et nytt perspektiv på oss selv og livet, trenger vi vanligvis å snakke med en annen person. En psykolog kan hjelpe deg til å oppdage at det er mange måter å tenke og føle på. Slik får du mer frihet i livet ditt.
 • Hvordan vet jeg om du er den riktige psykologen for meg?
  Det er et viktig spørsmål. Du ønsker hjelp, og hvem du snakker med har stor betydning. Det korte svaret er at du bør føle at jeg er den riktige personen for deg. En god start er å kikke litt rundt på hjemmesiden min. Liker du det jeg skriver? Kjenner du deg igjen? Neste steg blir at vi møtes til en første samtale. Dette gir deg muligheten til å bli bedre kjent med meg og hvordan jeg ønsker å hjelpe deg. Det gjør også at du kan kjenne på om du synes vi har den riktige «kjemien» du trenger for å snakke om det som er vanskelig.
 • Behøver jeg en henvisning av fastlegen?
  Nei. Siden alt er privat finansiert behøver du ikke en henvisning, men du må selv betale for samtalene. Du kan selv ta kontakt eller bestille timen gjennom hjemmesiden min. Det er ingen ventetid og du kommer fort i gang med det du ønsker å jobbe med.
 • Hvilken taushetsplikt har psykologer?
  Ingenting av det som blir snakket om i en psykologtime vil bli formidlet til andre, med mindre du ønsker det selv. En psykolog eller annet helsepersonell kan kun bryte taushetsplikten dersom det er for å forhindre alvorlig skade på deg selv eller andre.
 • Hva er avbestillingsreglene?
  Timer som ikke avbestilles 48 timer før den avtalte timen, må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved sykdom. Dette kan virke strengt, men det er vanskelig for meg å få fylt avbestilte timer på kort varsel.

Samtaler med en psykolog på nett

bottom of page