top of page

Når kan jeg bruke en psykolog på nett?

Lurer du på om psykologsamtaler over nett er riktig for deg? Samtaler med en psykolog over nettet kan passe de fleste, men det er noen fordeler og det er noen ulemper.

 

Psykolog på nett /online psykolog kan være god hjelp til deg blant annet når du:

 

  • Ikke kan være lenge borte fra jobb eller familie

  • Synes det er bedre eller føles tryggere å snakke med noen over nettet

  • Har en lang reisevei for å komme til psykolog eller ikke har lett tilgang til gode psykologtjenester der du bor

  • Bor eller oppholder deg mye i utlandet

 

Når er kanskje ikke psykolog på nett / online psykolog riktig for deg?

 

  • Enkelte psykologer og klienter opplever at det er vanskeligere å jobbe med følelser når en ikke sitter i samme rom.

 

  • Hvis du har behov for tett oppfølging og sykehusinnleggelser, så anbefaler jeg ikke en psykolog på nett. Dette kan for eksempel være alvorlig spiseforstyrrelse, alvorlig selvskading eller selvmordstanker, og psykoselidelse. Da anbefaler jeg at du snakker med din fastlege, og får en henvisning til ditt lokale DPS (distriktpsykiatrisk senter) hvor du kan få den hjelpen du behøver.

Hvis du er usikker på om nettbasert terapi er riktig for deg, er du velkommen til å ringe meg for å snakke om det, eller du kan avtale en gratis førstegangskonsultasjon slik at vi kan snakke om hva du ønsker og trenger.

 

Sammen kan vi finne ut hva som er den beste hjelpen for deg.

bottom of page