top of page

Utbrenthet

Psykolog på nett

De vanligste spørsmålene

Online psykolog

Utbrenthet kvinne.jpeg

Mange mennesker kan oppleve å føle seg utbrent i løpet av livet. Som psykolog på nett er det flere som tar kontakt med meg på grunn av utbrenthet. Her har jeg samlet noen av de vanligste spørsmålene som mange kan ha.

Hva er utbrenthet?

Utbrent eller utbrenthet er en tilstand preget av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse. Tilstanden utløses vanligvis av høyt stressnivå over lang tid, uten tilstrekkelig opplevelse av mestring. Utbrenthet er vanligvis knyttet til arbeidslivet, men det er ikke uvanlig at andre stressende livsarenaer eller livssituasjoner kan føre til utbrenthet.

Utbrenthet symptomer

Utbrenthet kan oppleves forskjellig. I WHO sitt diagnosesystem ICD-11 vektlegges utbrenthet som en opplevelse av energitap eller utmattelse, redusert effektivitet og manglende gjennomføringsevne, og økt mental avstand (til sin jobb) eller en opplevelse av negativitet/kynisme.

 ICD-11 er diagnosen avgrenset til arbeidsplassen. Jeg har likevel sett utbrenthet knyttet til vanskelige livs- og familiesituasjoner, og tror ikke utbrenthet bare kan skje på arbeidsplassen. Men det er vanlig at personer som sliter med utbrenthet, for en periode ikke klarer å stå i en 100% arbeidsstilling.

 

Andre typiske symptomer på utbrenthet er hodepine eller muskelsmerter, endret søvnmønster (du trenger mer søvn eller klarer ikke å sove natten gjennom lengre), forandret appetitt, mer irritabilitet, mindre glede, opplever større distanse til andre mennesker, helt utslitt i løpet av ettermiddagen/kvelden og noen kan oppleve mer tankekjør eller at man føler seg helt «tom» i hodet.

Er utbrenthet en diagnose?

Utbrenthet er foreløpig ikke en klinisk diagnose i Norge, som for eksempel gir rett til sykmelding. Men selv om det ikke er en diagnose, er likevel utbrenthet et reelt problem. De fleste norske fastleger vil normalt sykemelde personer med utbrenthet, men diagnosen vil være annerledes. For eksempel kan man få diagnosen akutt belastningslidelse eller tilpasningsforstyrrelse.

 

Siden utbrenthet ikke er en selvstendig diagnose, gir det gir heller ikke automatisk pasientrettheter til for eksempel behandling innen spesialisthelsetjenesten. I WHO sitt nye diagnosesystem ICD-11 vil en versjon av utbrenthet bli diagnose, men diagnosen blir avgrenset til fenomener som oppstår i en arbeidsrelatert kontekst/sammenheng.

Hva er riktig behandling for utbrenthet?

Ved behandling er det viktig å ta utgangspunkt i ditt liv og der du er. Hvordan ser livet ditt ut akkurat nå, hva er dine belastninger, og hva trenger du for å få det bedre? Det første skrittet er å begrense summen av belastninger. De fleste som tar kontakt med meg, har allerede fått en delvis eller full sykmelding av fastlegen.

 

Dette kan være et godt utgangspunkt, og en god midlertidig løsning. For mange er det i tillegg nyttig å se mer på hva det er som gjorde at du havnet i denne vanskelige situasjonen, slik at du kan unngå nye episoder i fremtiden.

 

Som online psykolog har jeg opplevd at flere jeg har hatt i behandling for utbrenthet, i kan ettertid oppleve den vanskelige perioden som noe positivt, fordi det «tvang» en til å se nærmere på hvordan man lever livet sitt og hva man ønsker for seg selv i fremtiden.

Hva er normal varighet av å være utbrenthet?

Det er ingen fasit på varigheten av å føle seg utbrent, og det henger også sammen med hvor tidlig og god hjelp man får. Noen jeg har møtt har greid å snu livet i en positiv retning etter bare noen uker, de fleste trenger mer tid. Varigheten av å være utbrent kommer også an på både indre faktorer (hvordan du tenker, føler og vanligvis handler) og dine ytre faktorer (hvordan er jobbsituasjonen din, din familiesituasjon, andre viktige livsfaktorer). For å redusere varigheten og unngå nye episoder, anbefales det å gjennomføre permanente livsendringer, helst kombinert med behandling.

Hva er vanlig behandlingstid ved utbrenthet?

Varighet av behandlingen kan være alt i fra noen uker til mer over et år. Behandlingstiden kommer an på utgangspunktet. Hvis du helhetlig har det bra i livet ditt, ikke har mange store belastninger, og det er enkle grep som skal til for å få til endringer, vil du trolig få det bedre ganske raskt. Hvis du har mange eller langvarige belastninger i livet ditt, med begrenset endringsmuligheter og lite støtte ellers i livet ditt, så kan det være nødvendig med behandling over en lengre tidsperiode. Det som går særlig igjen er angst eller sosial angst, depresjon, skam, livskrise og i enkelte tilfeller også rusvansker.

Kan jeg bli frisk fra utbrenthet?

Ja, heldigvis blir de aller fleste blir friske fra utbrenthet. Det viktigste er tidlige tiltak: å komme tidlig i gang med behandling, begrense summen av belastninger, oppleve mestring, gjøre de nødvendige livsendringene som skal til for å få det bedre, og ta imot støtte fra familie, venner og arbeidsplassen.

Utbrenthet batteri.jpeg

Spørsmål om utbrenthet?

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har noen spørsmål, enten det gjelder utbrenthet eller andre tema.

Om meg

Jeg er Erling Andreas. Erfaren psykolog som hjelper mennesker med å få det bedre.

 

Jeg tilbyr psykologsamtaler over nett og telefon.

Vi legger hele tiden unødvendige begrensninger på oss selv. Vi oppfører oss sånn vi tror andre vil vi skal være. Ikke slik vi selv ønsker å være.

Hos meg kan du fortelle hvordan du egentlig har det, uten filter.

Du kan snakke om det du frykter, hva du skammer deg over, hva du lengter etter.

Og kanskje, når du tør å være deg selv i samtalene med meg, er du klar for å gjøre endringer i ditt eget liv.

Sammen kan vi finne ut hvordan du kan få det bedre.

Enkelt og trygt

Jeg er psykolog og har spesialisert meg på terapi med voksne. Jeg har lang erfaring med å hjelpe mennesker som ønsker å få det bedre.

 

En vanlig time (45 minutter) koster 1200kr. I den første timen kan vi bli kjent og sammen finne ut hva som er den beste hjelpen for deg.

 

Alt du trenger er en nettleser med tilgang til internett.

 

Ingen lang reisevei, ingen venterom. Hjelp der du er, når du vil.

 

Det virker! Forskning viser at psykologsamtaler over nettet kan være like nyttig som tradisjonell terapi.

Slik fungerer det

Kalender for bestilling av psykologtime

 Bestill en time som passer deg

Automatisk sms fra Terapinettet

Du mottar automatisk en sms med en videolenke

Person har terapi på nett gjennom videosamtale

Gå inn på lenken når du har time

Tilbakemeldinger

Kvinne i terapi

Jeg er så redd for å bli avvist eller gjort narr av hele tiden. Det er fint å få snakke med deg om det.

Mann i online terapi

Å begynne med terapi er den beste beslutningen jeg har gjort.

Kvinne hos psykolog

Det er godt å få snakke om alt jeg tenker på. Det blir annerledes når jeg sier det høyt.

Fra psykologbloggen min

Spørsmål?

Du finner en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar her

 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe, jeg hjelper gjerne.

 

 

bottom of page