top of page
  • Forfatterens bildeErling Andreas Grotle

Hva er terapi?

Enkelt sagt handler terapi om å skape mer glede, og redusere eller frigjøre seg fra unødvendig lidelse. Gjennom årene har vi lagd oss strategier for å mestre livet. Disse strategiene kan ha fungert bra, men den dessverre kan noen av strategiene som hjalp oss da vi var yngre, ofte forårsake unødvendig lidelse som voksne.


Det kan være vanskelig å oppdage at måten vi tenker, føler og reagerer kan opprettholde mange av våre vansker. Derfor kan det være nyttig å få hjelp fra en annen person, for å få et nytt perspektiv. Mange problemer i hverdagen kan løses gjennom samtaler med mennesker som du stoler på. Men for mer sammensatte, langvarige vansker, er dette ofte ikke nok. Kombinasjon av faste rammer, psykologens utdanning og erfaring, og taushetsplikt gjør at psykoterapi skiller seg fra «vanlige samtaler». Ved individualterapi har du samtale med en tradisjonell eller online psykolog, vanligvis en gang i uken i starten, og så sjeldnere når du føler at du har fått tilstrekkelig innsikt til å kunne jobbe aktivt med problemstillingene mellom timene. Når du går til samtaler hos en online psykolog er det vanlig å ha noen støttesamtaler hver måned eller annenhver måned når du har fått til de endringene du ønsket å oppnå, som en støtte, og for å se om du fortsatt er på rett kurs. Mine tanker om psykoterapi Personlig mener jeg at en grunnleggende trygghet mellom psykologen og pasienten/klienten er avgjørende for å snakke om vanskelige og kanskje skambelagte tema. Er det første gang du snakker med en online psykolog, kan det i seg selv oppleves anstrengende i starten. Gjennom terapiforløpet skapes et trygg rom hvor du får mulighet til å utforske nye måter å forstå deg selv på, og kanskje nye måter å være på. Jeg tror også at vi som mennesker helst unngår det som er vondt, som gjør at mange problemer over tid kan vokse seg enda større. Da blir desto viktigere at du har en psykolog som du føler deg trygg på. Det er ganske vanlig at frykt for å bli avvist eller latterliggjort gjør at du ikke tør å snakke om det som er vanskelig med de som står deg nær. Kanskje har du hatt erfaringer med dette fra tidligere, som gjør at du ikke ønsker å gjøre et nytt forsøk på å åpne deg. Her kan det være nyttig å ha en psykolog å snakke med. En psykolog er en profesjonell samtalepartner som er upartisk, har taushetsplikt, godt vant med å snakke om sårbare og vanskelige tema, og en psykolog som kan bidra til å se på hvordan du kan forstå og endre det som er vanskelig. Kanskje føler du deg tryggere når snakker med en psykolog på nett, men det er også viktig at du tillater deg selv å være sårbar i timene, og snakke om tema som er vanskelig, og tillate følelser som du kanskje "presser ned" i hverdagen din.


Mestringsstrategier fra vår barndom, kan være en av årsakene til vår nåværende lidelse.

Min terapitilnærming I starten vil jeg være opptatt av hvorfor du ønsker psykoterapi, om du har tidligere erfaring med dette, og litt om både din nåværende situasjon og din bakgrunn. Etter hvert som vi blir bedre kjent vil det være enklere å se hva som kan ha forårsaket dine problemer eller hva det er som opprettholder dine vansker. Noen ganger er det relevant å gå inn i din bakgrunnshistorie for å forstå hvorfor ting har blitt som det har blitt, mens andre ganger holder det å fokusere på din nåværende situasjon for å få til endringer av det som opprettholder dine vansker. Jeg mener at selvfølelsen, hvordan vi har det med oss selv, er noe av det viktigste for å ha det bra. Jeg tror også at hvordan vi håndterer livets utfordringer er like viktig som hva som skjer i livene våre. Mitt teorigrunnlag Det er mange fellesfaktorer (virksomme faktorer) og unike faktorer i de fleste terapitilnærminger. Jeg tror ikke at det bare er én måte å drive psykoterapi på, men dersom du er nysgjerrig på hva jeg vektlegger av teoretisk perspektiv, så har jeg skrevet mer om det her: mitt terapifokus Jeg velger også å ikke rendyrke én terapiretning, fordi jeg synes at alle terapitilnærminger har sine fordeler og ulemper. Jeg er mest opptatt av dine vansker og hva du ønsker hjelp med, og så bruker jeg den terapitilnærmingen som jeg tror vil være mest nyttig for deg.

Andre artikler på Terapinettet

​​123 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page